25 Sep
25Sep

כשהיינו ילדים אמא סימנה בעיפרון על הקיר ליד המטבח את הגובה שלנו ואנחנו עקבנו בסקרנות משנה לשנה כאילו היינו במירוץ. כל סנטימטר נחשב. מתי עקפנו זה את זה ומתי את ההורים.

שנים אחר כך, מדדנו את גובה הילדים שלנו. שרון מדדה בסתיו ואמרה שהחופש הגדול עושה טוב לשחר, הוא תמיד גבה בחופשות הקיץ.

את הגובה שלנו הפסקנו מזמן למדוד. רק בתעודת הזהות רשום גובה שהפקיד העתיק מהתעודה הקודמת. (אני לא מכירה אדם בגילנו, שהעמיד אותו על טעותו).

הבוקר מדדתי את גובהו של הארטישוק הירושלמי, זה שבחודש מרץ קנינו בסופר וטמנו בערוגה החדשה. הימים ובמיוחד הלילות הקרים חלפו והצמחים הלכו וגבהו, הצמיחו עוד ועוד עלים. עכשיו הוא פורח, אבל את פרחיו אפשר לראות רק מלמטה שכן הם נישאים לגובה של כשלושה מטרים.

הבטתי בארטישוק הירושלמי, בתירס, באמרנט ובחמניה שבגינה, כמו שראוי, מלמטה למעלה.

צמיחה של שלושה מטרים בחצי שנה, לא מעורר השתאות?

Comments
* The email will not be published on the website.